Nước mắt – Thơ Lê Anh Dũng

08.11.2016

Giọt nước mắt muộn mằn

bất chợt len vào đời anh

hóa thành dòng sông làm dịu đi nỗi khát

trái tim anh sa mạc

rửa sạch những lỗi lầm, cạn hẹp

Nước mắt – Thơ Lê Anh Dũng

Tự bao giờ

anh có riêng nước mắt

cả đời anh sẽ khóc

nếu một ngày không gặp nước mắt em

 

Giọt nào buồn?

giọt nào vui?

giọt buồn anh xin nhận

dẫu ngàn năm sau cơn khát vẫn dày vò

 

L.A.D