Không phải lúc này để tặng hoa cho em - Nguyễn Đức Dũng

03.07.2014
...
Giờ học địa lý ngày xưa
giọng thầy say sưa trầm buồn

Cha ông trước sau mấy đời dõng dạc
non sông này để lại cháu con ta

Em ơi đừng hỏi nữa
tim anh bão tố dâng đầy
...

Không phải lúc này để tặng hoa cho em - Nguyễn Đức Dũng

Có những mùa thu rất buồn
sao lá cứ vàng đi và rơi rụng

Những con sóng miên man
không biết mình bạc tóc

Giờ học địa lý ngày xưa
giọng thầy say sưa trầm buồn

Cha ông trước sau mấy đời dõng dạc
non sông này để lại cháu con ta

Em ơi đừng hỏi nữa
tim anh bão tố dâng đầy

Mắt đã ngời ngọn lửa
căm hờn cuồn cuộn gân tay...

                              N.Đ.D

Nguồn: baoquangnam.com.vn