Một thức nhận về văn hóa Việt Nam

04.06.2018

Một thức nhận về văn hóa Việt Nam

Là cuốn sách dày hơn 500 trang của nhà nghiên cứu Phan Ngọc, ông viết với mục đích giới thiệu một cách hiểu về văn hóa Việt Nam, để giúp người đọc đổi mới văn hóa sao cho phù hợp với yêu cầu của chính Việt Nam trong thời đại ngày nay.

Tác giả đề cập đến việc tiếp nhận văn hóa một cách rất khác so với cách nhận thức quen thuộc trước nay. Dựa vào cơ sở lý luận về Tổ quốc luận, tác giả đã đưa ra được những phân tích thấu đáo về nét văn hóa riêng của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, không hề bị trộn lẫn với các nền văn hóa khác. Tác giả phân tích mọi vấn đề ở mặt quan hệ và cắt nghĩa tại sao có những cách giải quyết khác nhau ở các nền văn hóa trong những vấn đề có tính chất toàn nhân loại. 

Thư Thư
(đaioanket.vn)