Một gạch - Thanh Quế

05.08.2019

Tôi thắp nhang lên mộ ba tôi

Nơi tấm bia

Ghi tên người

Nối năm sinh - năm mất

Ở giữa có vạch ngang (-) một gạch

Một gạch - Thanh Quế

Chỉ một gạch thôi mà chứa cả cuộc đời

Ba đã sinh ra

Bước chân chập chững tuổi thơ

Đã đi học

Đã chiến đấu và công tác

Cũng chỉ trong một gạch ấy thôi

Và tôi nghĩ

Một gạch lớn vô cùng

Ai cũng phải bước qua

Bước sao cho trọn vẹn.

T.Q