Qua cầu cùng em – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương

11.08.2016

" Tóc trầm ướt mịn bờ vai"
cho thơm sợi nắng
buông dài bờ thu
trong xa xôi gió hình như
heo mây lần bước lời ru giăng mành

 

Qua cầu cùng em – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương


làm sao níu được mùa xanh

quay thời gian ngược ngày mình bên nhau
xua dòng sông chảy vơi sầu
cho xinh tươi lại qua cầu cùng em


N.N.T.D