Tìm dấu cũ – Thơ Nguyễn Hoàng Sa

25.07.2016

Ngày ấy
Lên đồi Núi Đất hái sim
Leo dốc đá
Viên sỏi vô tình kéo ta trượt ngã
Đau !

Tìm dấu cũ – Thơ Nguyễn Hoàng Sa


Em hồn nhiên cười

Có đáng gì đâu

Nhai lá rừng đắp lên là khỏi

Làm sao quên đá sỏi chỗ ta ngồi

Hương rừng ơi !

Thương lắm bàn tay đắp lá


Thời gian va đập

Chai chát tháng năm

Chẳng hiểu vì sao ta lạc giữa thị thành

Chốn phồn hoa…

Lạc lỏng dáng quê, ta chẳng lẫn vào đâu

 

Thấp thoáng bờ tim ai gọi

Ta về

Đồi sim nở hoa

Khỏa nắng tìm dấu cũ

Xót xa… bóng núi và ta

Bước ngắn bước dài

Giẫm nhầm lên bóng nắng

Hồn ngẩn ngơ… dõi mắt phía mờ xa !

N.H.S