Ý đêm – Thơ Mai Hữu Phước

10.10.2016

Đêm

Giấu trong mình sự khát khao

Những người đàn bà không tổ ấm.

Bóng đen

Như sự đợi chờ trên vành mắt

Cơn gió lạ

Gió thì thầm

Mời mọc làn môi.

Ý đêm – Thơ Mai Hữu Phước

Ngày đi xa rồi

Người đi xa rồi

Đêm dành cho cơn mơ.

Mang vụng dại ban đầu

Tôi đi không trở lại.

Đêm

Rót âm thầm

Thao thức

Cho em.

 

M.H.P