Lỡ chuyến đò chiều – Thơ Tú Anh

02.02.2018

Mẹ nép mặt vào lưng vách
Khóc xót cơn mưa mồ côi
Mái sàn thở run sợi gió
Ai đan vời vợi quê người.
Mẹ theo chồng không đám cưới
Cuộc tình nửa chuyến mối mai
Nửa troi lễ, vơi mùa tóc
Tuổi phơi nhạt nắng cạn ngày. 

Lỡ chuyến đò chiều – Thơ Tú Anh

 

Nhặt tiếng nấc mình vương vãi

Quỳ bên chân con nghẹn môi

Xé tơi giọt nhìn đau dại

Mẹ tha thểu bước theo người.

 

Rồi cũng một đời mẹ nhỉ

Lời ru đắng, trời chia đôi

Nát đêm ẵm con chồng ngủ

Thương nơi khát tiếng ầu ơ.

 

Mấy mùa gió rồi trăng hỡi

Tóc mẹ bạc trước mùa lau

Mắt nhàu bao lần giông xối

Lấp sao đầy một khoảng đau.

 

Con giờ tuổi xanh nương rẫy

Mai khăn vấn tóc làm dâu

Thương chuyến đò ngày lỡ mẹ

Để héo ngọn trăng trên đầu.

T.A