Ngày Mới Yêu - Thơ của Bùi Kim Anh

09.01.2012

Ngày ấy lúa vẫn thì con gái

Chỉ biết xanh ngút ngát tận trời

Em mới yêu nên chưa biết làm thơ

Vụng dại trượt trên nhành cỏ ướt

Ngày Mới Yêu - Thơ của Bùi Kim Anh

Ngày ấy có con cò trắng muốt
Dầm mình trong vạt lúa kiếm ăn
Anh mới yêu nên chưa hết ngại ngần
Gió cứ thổi quẩn quanh vào với gió

Ngày ấy tình yêu còn rất trẻ
Anh vin cành em nhặt tím hoa xoan
Chỉ biết say mê chẳng biết lỡ làng
Đầy ắp lối đi về hò hẹn

Ngày ấy... qua bao lâu ngày ấy
Em đã quên không buộc chỉ cánh cò
Anh đã quên cả lối dẫn tới bờ
Con diều tuột tay quacánh đồng bay mãi.