Khoảng lặng – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương

13.04.2016

Gió thổi qua miền
sáng 
tối
Cho hai đầu vời vợi...
ngóng
trông

Khoảng lặng – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương

Ai bên bờ sáng, tối
Ai trong miền vời vợi
Hãy vớt em lên
khỏi chốn kiếm tìm
Về...
khoảng lặng
bình yên!

 

N.N.T.D