Hội An - Tôi và Em – Thơ Nguyễn Văn Tám

12.08.2018

Rêu ở phố cổ có hàng thế kỷ
Rêu mới…chồng lên lớp rêu cũ
Chiều mưa Xuân ánh màu nõn tơ
Rêu ngàn xưa cứ ngỡ rêu bây giờ
Phố Hội, ngồi đâu cũng vẽ được
Phố Hội, ngồi đâu cũng tìm ra góc đẹp
Rêu chảy xanh một cảm giác mơ hồ
Chiều Ba mươi còn thơ thẩn không muốn về

Hội An - Tôi và Em – Thơ Nguyễn Văn Tám

Mưa Xuân bay hoa nổ tung khắp trời

Xiêm áo rêu lờ mờ huyền ảo

Vạt nắng chiều không chịu về trời cứ lẩn quẩn

Hội An rêu, Hội An nâu…

 

Tôi cùng em qua Phúc Kiến, Chùa Cầu

Đi khe khẽ và nói với nhau khe khẽ

Với Hội An cứ phải chậm chậm như thế

Về với Hội An ta về cõi Ngày xưa!

 

Tôi và em nán lại chiều Ba mươi

Đi lửng thửng giữa phố rêu xộc xệch

Về với Hội An để mà quên đi hết

Thế kỷ bỏ quên- còn lại Hội An, Tôi và Em

 

N.V.T