Còn may, là được gốc ớt chắc nhờ bón phân gà liên tục nên vẫn chưa chết, dù èo ọt. Vẫn có thể đâm nụ kết trái. Tới bữa, ba thằng Tí không đến nỗi phải dằn chén xuống mâm và lua đại lua đến cho rồi bữa. Cái ông đây có thói quen ăn cơm phải có ớt. Không chỉ để dằm với nước mắm mà còn là để cắn nữa.