Biển gọi tên – Tăng Tấn Tài

17.10.2014

 ...

Chân trời rộng bóng nổi chìm xa - xớt

Uẩn khúc điều chi mà sóng mãi tuềnh toàng !

Khát vọng mong manh mưa gió dập dồn

Khoảng trời xa xăm vói tiếng cười khản giọng

....

Biển gọi tên – Tăng Tấn Tài

Em đến biển một ngày thu phớt nắng

Biển dịu êm xa cách muôn trùng

Con sóng nhỏ thầm thì chao nỗi nhớ

Nỗi nhớ dọc - ngang khô khát xô bờ

 

Biển thẳm sâu mắt em chiều hoang dại

Sóng dội không cùng ướt mặn tóc bờ vai

Biển luôn sẻ chia bao nỗi đau hoài

Sóng cũng đa chiều nên đến - đi bất chợt

 

Chân trời rộng bóng nổi chìm xa - xớt

Uẩn khúc điều chi mà sóng mãi tuềnh toàng !

Khát vọng mong manh mưa gió dập dồn

Khoảng trời xa xăm vói tiếng cười khản giọng

 

Bờ bãi chạy dài trăng phơi gió lộng

Tự soi bóng mình rặng liễu khuất bờ xa

Mỗi mùa trăng qua là chuỗi ngày nhung nhớ

Lặng thầm yêu thương xa xót trái tim mềm

 

Đã bao lần một mình em trước biển ?

Sóng trụi trần từng đợt thuỷ triều lên

Có những chiều xao xác bóng dừa xanh

Trong gió rì rào nghe tên em biển gọi.

 

 

T.T.T