Biển trắng - Nguyễn Văn Tám

10.05.2019


Thu hết lòng đại dương

Vào trong lòng con ốc

Thu hết tình yêu em

Chứa đầy trong ánh mắt

Biển trắng - Nguyễn Văn Tám


Đôi mắt đen thẳm ấy

Ta nhìn ra đầu tiên

Là con trai ta thấy

Tim đá cũng hóa mềm


Gom hết tình yêu em

Vào bài thơ nho nhỏ

Thu hết cuộc đời anh

Bằng cái nhìn em đó


Ôi đôi mắt, đôi mắt

Ôi bài thơ bài thơ

Đại dương trong lòng ốc

Bão biển có ai ngờ.

N.V.T