Hầu chuyện cụ Khổng Tử - Thơ Nguyễn Văn Tám

16.11.2016

Cứng chỉ tạm thời

Mềm là vô địch

 Gió mềm, quật đổ cây lim

Cỏ mềm, bão xong vẫn cỏ

Nước mềm, vặn thanh ray cong như vỏ đổ

Lửa mềm, bắt thép chảy thành dòng!

Hầu chuyện cụ Khổng Tử - Thơ Nguyễn Văn Tám

Người đàn bà dịu dàng trước đàn ông

Quỹ dữ, sa tăng cũng trở nên thánh thiện!.

 

N.V.T