Không đề - Thanh Tú

25.11.2011

Chiều lên môi em

Phập phồng tháng ngày thiếu nữ

Mảnh trăng muộn chập chờn khung cửa

Sợi tơ vương vấn…Một thời

Chiều lên mắt em

Không đề - Thanh Tú

Cơn giông đầu nguồn vụt đến

Mưa bắt đầu

Kỷ niệm rơi về!

Rồi một ngày tóc bỗng hóa lau quê

Không biết còn không cơn mưa kỷ niệm?

Những mảnh trắng san hô biển nào xô dạt đến

Xây kinh thành soi bóng thời gian…