Đọc thơ bạn giữa rừng – Thơ Nguyễn Văn Tám

25.03.2016

Giữa rừng đọc bài thơ “ Đêm văn nghệ hậu phương[1]

Về những cô gái ở quê tự cày bừa, đánh búa năm cân  thay cánh đàn ông ra trận

Mượn áo quần nhưng không giả được giọng

Dàn hợp ca thánh thót chao nghiêng theo cây đèn bão gió lùa...

Đọc thơ bạn giữa rừng – Thơ Nguyễn Văn Tám

Chúng tôi hành quân xuyên qua rừng

Đọc vội bài thơ…thoáng vui rồi gấp lại

Thẳm sâu trong tôi cồn cào như lửa cháy

Nghĩ đến quê nhà, những cô gái giả đàn ông

 

Làng quê trống trơn, chỉ có những

                                        người đàn bà chờ mong

Làng quê bây giờ quạnh hiu trống trãi

Dàn hợp ca là khoảng trống nao lòng để lại

Còn bao nhiêu cô gái chưa chồng?

 

Đạn bom và đạn bom

Lan ra hai đầu đất nước

Chúng tôi mải miết hành quân

Rừng im phăng phắc

Ánh mặt trời trên đầu lưỡi lê sáng quắc!

 

Súng trên tay

Lên đường!

 

                                           Ngầm sông Tranh 1972

N.V.T 

(1) Thơ Bùi Công Minh