Sương khói say - Thơ Lê Anh Dũng

09.11.2015

Tha thẩn ngày về thăm Núi Quế

Núi thì còn đó, Quế về đâu?

Thăm thẳm rừng sâu, sương mờ mịt

Hỏi người xưa cũ, nắng lơ ngơ

Sương khói say - Thơ Lê Anh Dũng

Nhớ chợ Cây bùi thời loạn lạc

Rưng rưng nghèn nghẹn bát khoai chà

Tay nâng thân thiết tô rau dớn

Bún sắn ngày xưa vẫn đậm đà

 

Nước Mát hay là khe Nước Mắt

Bao hồn chiến sĩ vẫn còn vương

Cấm Dơi đồng đội không về nữa

Ngùi ngùi thương nhớ lính Sư Hai

 

Người ở Đá Dừng, ta Sơn Khánh

Gập ghềnh đường bộ, thẳng đường chim

Quê nhà hai tiếng run chân tóc

Không rượu, đành nâng sương khói say.

 
L.A.D