Đêm thu – Thơ Quốc Long

03.01.2017

Trăng cuối vườn lấp ló

cỏ ngoài ngõ ướt thầm

hàng chuối đứng lặng câm

tỏa sắc màu lấp loáng...

Sương mờ trôi lãng đãng

làng bồng bềnh chơi vơi

 ngan ngát

 hương đồng nội

lòng ơi

sao bồi hồi!...

Đêm thu – Thơ Quốc Long

Thậm thịch tiếng chân người

bếp nhà ai đang đỏ

mùi gạo mới đang sôi

bao trùm lên đâu đó...

 

Đêm thu ...

dài vò võ

gợi nhớ một  miền quê

tóc phai màu năm tháng

người đi...

mãi chưa về !...

                               

Q.L