Diêm – Thơ của Nguyễn Kim Anh

12.01.2012

Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm

Nhưng em không nghĩ thế

Bởi que diêm chỉ một lần sáng lóe

Còn vỏ bao làm cháy đến trăm lần

Diêm – Thơ của Nguyễn Kim Anh

Em không thể là phần sẫm nơi vỏ kia

Để làm sáng

Rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh

Nơi hết lần này rồi lần sau lấp lánh

Rất đa tình rồi phụ bạc như không

Nhưng em sẵn sàng làm chiếc que

Dám đốt cả trái tim diêm sinh bé xíu

Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo

Dù kiếp tàn nhưng hiểu: đã được yêu!

Dầu cho anh có tham đến bao nhiêu

Và sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xước

Không oán hờn đâu vì em tin mình được

Chứ yêu nhiều, bạc phếch có gì đâu

Nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau

Thì câu ví kia xin người rút lại

Bởi cái ngắn khác xa cái còn mãi mãi

Mà tình yêu cần đi suốt cuộc đời.