Chuyến tàu cuối - Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương

24.08.2016

Chắc gì chuyến tàu cuối
Trong anh là bóng em 
trong anh lưng chừng núi
những ngày vui êm đềm

Chuyến tàu cuối -  Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương

Rồi mai này chớp bể
rồi mai đây mưa nguồn
mặc em nơi phiền muộn
mặc lòng đau hợp tan

Tàu xuôi về một hướng
em ngược xa cuối dòng
đâu nữa rồi sóng vỗ
bềnh bồng tình đại dương

Đã bao lần cầm tay
em cũng không nhớ nổi 
trong em ầm sóng dội
chuyến tàu suốt đêm khơi...

 

N.N.T.D