Cảm hứng đêm trăng – Thơ Nguyễn Văn Tám

20.04.2016

Mái nhà tăng đơn sơ
Bầu trời vuông màu lá
Mặt trời lên ngày mỗi lạ

Đêm Trường Sơn
Trăng treo đầu võng chập chờn
Lung linh kỳ ảo

Cảm hứng đêm trăng – Thơ Nguyễn Văn Tám

Thơ cho ai, Trường Sơn đã ngủ say

Nhạc mưa rơi hay tiếng vó ngựa từng bầy

Trời đang trở dạ?

Lúc ào ạt gió về hôn ngọn lá

Tiếng phách chèo nơi đất lạ sương reo?

 

Trong nhà tăng đơn sơ cơ nghiệp ta rất nghèo

Chỉ có thiên nhiên triệu phú.

 

N.V.T