Hồn biển – Thơ Nguyễn Văn Tám

13.03.2018

Biển ơi, biển ơi

Biển Tổ quốc tôi có từ nghìn đời

Những quần đảo ruổi rong không bờ không bến

Sóng xô, biển lặng

Các anh đứng canh tận nơi này

Hồn biển – Thơ Nguyễn Văn Tám

Biển về đêm

Các anh về trên ngọn sóng bông bềnh

Những quầng sáng như lân tinh lập loè ẩn hiện

Cùng vầng trăng giữa trời

Những vầng sáng hình vòng tròn

Theo đội hình chiến đấu

 

Đã bao lần muốn đưa các anh về đất mẹ

Lòng biển lạnh, đáy biển sâu

Sóng xô bão dập, các anh trôi dạt về đâu

Đốt nén hương phải chắn che kết bè thả nổi

Những linh hồn các các anh kết lại

Thành vòng hoa

 

Biết các anh chưa đi hết con đường

Biết các anh trẻ trung còn khát khao nhiều lắm

Biển đảo Tổ quốc giặc còn lăm le xâm chiếm

Các anh nằm đáy biển sâu thành cọc nhọn Bạch Đằng

 

(*) Ngày 14/3/ 1988, lính Trung quốc chiếm

        đảo Gạc Ma của Việt Nam xả súng bắn 64 chiến sĩ giữ đảo

 

N.V.T