Ừ thì em cứ xa - Thơ Ngân Vịnh

20.10.2017

Ừ thì em cứ xa
mùa thu cũ với rong rêu ở lại

ừ thì em cứ nói
ngọn đèn nhòe không thể hát ru

khi em đã ra đi
tìm về chân trời khác

Ừ thì em cứ xa - Thơ Ngân Vịnh

đối với em thì muối cũng thành nhạt

gừng chẳng còn cay như gừng

mây đã bay và lá đã vàng

một vòng tay ôm ghì xiết

 

trong thẳm sâu con mắt biếc

núi đồi gió thổi vòng quanh

 

em đã uống cạn tình anh

chẳng còn nép vào mái hiên chim sẻ

 

ừ thì em cứ xa

một ngày gió trở

để lòng anh mùa thu cũ rong rêu.

N.V