Bến khát - Thơ Tất Hanh

19.07.2017

Lửa hồng trong bếp cũ
Tiếng gõ cửa chân thành
Nơi ngực tiếng máu gọi
Dưới một vòm cao xanh.
Nhận tấm lòng mời rót
Nghe buồn dịu đầu môi
Trả cuối trời nắng táp
Ngày lá trút tơi bời.

Bến khát - Thơ Tất Hanh

Lang thang qua vụng dại

Chảy về chỗ thâm sâu

Bơ vơ ngàn ảo ảnh

Để nghe tiếng vườn trầu.

 

Giờ em cười trong trẻo

Mà thả lưới buông câu

Giờ tôi cơn sóng khát

Đang vỗ lở chân cầu.

 

T.H