BÁI BIỆT VÕ ĐẠI TƯỚNG – Thơ Mai Hữu Phước

14.10.2013
...

Điện Biên một thuở tài vang khắp
Danh tướng muôn đời tiếng dậy khơi
Chí cả cao vời tâm rạng rỡ

Đời thường dung dị tiết thanh tao

..

BÁI BIỆT VÕ ĐẠI TƯỚNG – Thơ Mai Hữu Phước


Trăm tuổi lẻ ba vĩnh biệt Người
Nghẹn ngào sông núi khóc chia phôi 
Điện Biên một thuở tài vang khắp
Danh tướng muôn đời tiếng dậy khơi
Chí cả cao vời tâm rạng rỡ

Đời thường dung dị tiết thanh tao
Vũng Chùa - Đảo Yến từ nay có
Một đấng hùng anh gối biển trời. 

                     - Chiều 13/10/2013
                               
Mai Hữu Phước