Vài bóng nhà thơ – Thơ Ngân Vịnh

02.11.2018

Nhà thơ mài gót chân mòn
cuối đường gặp ngọn gió lòn qua tay

Nhà thơ vác rá đi vay
những ngày guốc mộc, những ngày áo nâu

Nhà thơ rụng một trái sầu
bàn tay quạt mỏi mình hầu mình thôi

Vài bóng nhà thơ – Thơ Ngân Vịnh

Nhà thơ khóc bóng ma Hời
đi qua cửa giác viết lời hư không

Nhà thơ xa lá ngô đồng
mảnh trời xưa vẫn mênh mông thu vàng

Nhà thơ Lỡ bước sang ngang
nỗi buồn gửi lại nắng giàn trầu không

Nhà thơ đưa người qua sông
người đi đi mãi người không thấy người

Nhà thơ Tây Tiến một thời
đầu không mọc tóc đội trời đầy sao

Nhà thơ rít tiếng thuốc lào
mảnh đời tứ chiếng viết vào mẹt mâm

Nhà thơ ngủ dốc Mộng Cầm
đốt xuông khô vẫn nghe mầm cỏ lên

Nhà thơ râu bạc bỏ quên
cánh hoa sim tím chiều biền biệt xa

Nhà thơ không có tuổi già
chiếc hồn tràn ngập sóng và bể xanh

Nhà thơ núp dưới điếm canh
lòng như sông Đuống Thuận Thành đổ mưa

Nhà thơ nhặt tiếng mõ khua
mặt ngơ ngác giữa sân chùa góc rêu.

N.V