Bâng khuâng hoa sữa – Thơ Mai Hữu Phước

20.03.2013
...

Gió thì thầm mang hương biển về đâu?

Cầu Thuận Phước giăng ngàn sao nhấp nháy

Em và ta còn bao lời giữ lại

...

Bâng khuâng hoa sữa – Thơ Mai Hữu Phước

Em hồn nhiên tựa thể sáng tinh khôi

Ta ngơ ngẩn bao lời không nói được

Ơi góc phố có vì ta thao thức?

Đêm bâng khuâng hương hoa sữa thơm nồng.

 

Những con đường in dấu bước chân thơm

Cho tóc rối xốn xang bàn tay ấm

Sông vẫn chảy mang nỗi niềm thầm lặng

Nước chân cầu như nói hộ lời nhau.

 

Gió thì thầm mang hương biển về đâu?

Cầu Thuận Phước giăng ngàn sao nhấp nháy

Em và ta còn bao lời giữ lại

Để đêm về hoa sữa cứ bâng khuâng...