Chuyển mùa - Nguyễn Nhã Tiên

19.04.2019

Nghìn nghìn tuổi rồi chú Cuội cứ trẻ thơ

em ưu tư gì bao năm, trăng khuyết

mùa đi, chẳng rõ mùa nào rêu vẫn ngày ngày

rêu biếc

cỏ dại xanh tràn sau mỗi bước khai hoang

Mở cửa mỗi bình minh lại gặp ngàn sương

Chuyển mùa - Nguyễn Nhã Tiên


bàn tay ai vô hình ẩn trong mây sớm

gieo xuống vườn tôi hàng hàng nến thắp

hàng hàng mắt đẹp ngước nhìn hợp xướng

long lanh

Dường như có tiếng tóc chuyển mùa từ biệt

thời xanh

không gióng nổi một âm thanh sao vô vàn lay động

mới hay ra

em khuyết, em tròn trinh nguyên sự sống

bào thai không ngừng chuyển dạ sinh sôi

                                

Cọng cỏ cành sương kia có là gì đâu

Nhưng em ạ, giống loài phù du sinh ra khát khao

tắm mình lửa sáng

hết con đường mưa qua con đường nắng

con ve lột vỏ luyện mùa tiếng hạ lại ngân nga .

 

 NNT