Xuống tàu – Thơ Thanh Quế

07.09.2016

Xuống tàu
Sắp sửa xuống tàu
Ở một ga nào đó trong cuộc đời
Sao cảm thấy run
Cảm thấy lo sợ
Không phải vì nơi xa lạ
Chưa đến bao giờ
Hay nơi quen
Đầy kỷ niệm khổ đau...

Xuống tàu – Thơ Thanh Quế

 

Xuống tàu

Xuống tàu

Sắp sửa xuống tàu

Mà sao lo sợ

Vì chắc chắn chẳng ai đón mình

Ở cửa ga đó cả...

 

T.Q