Đất - Đình Nghi

26.08.2014
...

Tiếng chim cuốc ngoài  kia

đêm đêm đã không còn gọi bạn

Con chim đã gặp bạn tình

Hay những bụi cỏ đã khô bên bờ ruộng

Chẳng còn nơi cho đơn lẻ giấu mình.. 

Đất  - Đình Nghi

Những hạt mưa nhỏ nhoi không cứu nổi màu xanh

Mặt đất bỏng sôi trái tim khao khát

Elnino nắng rát

Elnino hạn hán

Elnino sự lụi tàn

 

Tiếng chim cuốc ngoài  kia

đêm đêm đã không còn gọi bạn

Con chim đã gặp bạn tình

Hay những bụi cỏ đã khô bên bờ ruộng

Chẳng còn nơi cho đơn lẻ giấu mình

 

Con chim đi tìm màu xanh

Mong những hạt mưa từ đám mây đá xám

Tiếng sấm đã ì ầm trong oi ả nắng

Không gian ngầu bụi

Gió buộc cánh chim vào hàng cây đỏ quạch ven đường

 

Đình Nghi (ĐTNT)