Trái tim Trường Sơn – Thơ của Thành Minh

15.01.2015

Bụi phủ đầy vai

Áo vá

Em là ai…giữa Trường Sơn mở đường

Phá đá

Búi tóc xinh xinh

Cuốc xẻng reo ngày

Trái tim Trường Sơn – Thơ của Thành Minh

Vây kín đoàn quân là nồi canh tàu bay

Còn ấm hơi bom đường chín

Mũ tai bèo rộng vành…thương lính

Nghiêng che tia mắt em cười

 

Bà đỡ câu hò mười tám đôi mươi

Nghe cũng ngọt…bát chè binh trạm

Rừng khộp mùa khô xót lắm

Suối em reo trên bếp Hoàng Cầm

 

Vũng nước trâu lót ổ trăng rằm

Gương lược nằm mơ túi cóc

Nhớ gì đêm rơi tiếng khóc

Bao giờ về mẹ…cánh chim non

 

Nơi nào cũng trái tim Trường Sơn

Đuối mắt rừng xanh xa thẳm

Nụ cười em làm câu hò thêm thắm

Sáng mai mình lại lên đường

T.M