Có một chiều Vũng Rô – Thơ Lê Anh Dũng

11.05.2017

Trong bao chiều thương nhớ

Có một chiều Vũng Rô

Nghe mặn mòi khơi mở

Những bóng thuyền nhấp nhô

Có một chiều Vũng Rô – Thơ Lê Anh Dũng

Chạnh nhớ “ Tàu không số”

Chạnh thương từng núi sông

Qua một thời giông tố

Đến chân trời mênh mông

 

Núi Đá Bia trông chồng

Đèo Cả trầm bâng khuâng

Hồn chinh nhân phiêu bồng

Chạnh thương người thương thân

 

Ta tìm nhau bao chiều

Về chiến trường năm xưa

Sương giăng mờ cỏ ứa

Níu bến bờ liêu xiêu

                    Tháng 5 năm 2016

L. A. D