Trở Lại Huế Xưa - Thơ Mai Hữu Phước

26.08.2015

Sáu năm ở Huế yêu trời Huế

Yêu nước dòng Hương chảy hiền hòa

Yêu những con đường xanh mướt lá

Chiều chiều ngơ ngẩn bước ai qua.

 Trở Lại Huế Xưa - Thơ Mai Hữu Phước

Xa Huế lòng tôi nhớ Huế nhiều

Như là ai đó nhớ người yêu. 

Thoảng trong tiềm thức ngày vui cũ

Một khoảng trời thơ có bấy nhiêu.

 

Tha thiết lòng tôi với Huế xưa

Biết rằng chi mấy cũng như thừa.

Những con đường cũ yên là thế

Nay rộn ràng trong tiếng hỏi đưa !

 

Riêng với em là Huế Cố Đô

Trời mây đôi ngả biết về mô.

Giữ trong màu áo thiên thanh ấy

Một Huế như lòng tôi ước ao.

 

Đêm Huế mưa buồn lất phất bay

Tôi theo thầm lặng dáng em gầy

Để tìm một chút dư âm Huế

Mai mốt xa rồi em có hay ? 

M.H.P