Thương nhớ khói lam chiều – Thơ Thư Yên

09.12.2016

Bất ngờ gặp khói lam chiều

Quặn lòng thương thế mẹ nghèo xóm quê

Rạ rơm vương ngập sườn đê

Nắng chiều vấn vít, theo về vườn xưa

Cau liên phòng đứng ngẩn ngơ

Lui cui dáng mẹ đến giờ lửa nhen

Thương nhớ khói lam chiều – Thơ Thư Yên

Khói lam nối chiều vào đêm

Lửa rơm mẹ đốt nối miền thẳm sâu

Đâu rồi cái thuở theo trâu

Đồng trên, đồng dưới, ngụp đầu đầm sen

Để rồi cuối buổi nhá nhem

Lửa rơm cuốn cá, ướt mèm vẫn vui

Bây giờ phiêu bạt phương trời

Khói lam gặp lại, thương ơi những chiều...

 

T.Y