Sự dịch chuyển của bầy Linh Thủy – Thơ Đinh Công Thủy

31.05.2013
..

rũ bỏ chiếc áo choàng ngợi ca

những quả ngọt lên men độc dược

Linh Thủy bay đi

tiếng cánh nhẹ bẫng

..Sự dịch chuyển của bầy Linh Thủy – Thơ Đinh Công Thủy

Sự dịch chuyển không ồn ào

bầy Linh Thủy bay đi không mùa di cư

vệt lông vũ lặng thầm rơi rụng

tiếng cánh nhẹ bẫng

                             xuyên qua vùng kìm hãm vô hình đầy ẩn ức

                                       không tiếc nuối

                                                 không mùa

rũ bỏ chiếc áo choàng ngợi ca

những quả ngọt lên men độc dược

Linh Thủy bay đi

tiếng cánh nhẹ bẫng

vùng cống hiến tự do đích thực

mở ra trước mặt.