Bên bậu cửa – Thơ Thanh Quế

08.08.2016

Con ở xa, lâu ngày mới về nhà

Đã thấy má ngồi đợi bên bậu cửa

Tóc má bạc xóa

Lưng má đã còng

Nụ cười nhăn nheo

Má đã ngồi như thế biết bao lâu?

Bên bậu cửa – Thơ Thanh Quế

Má không trách con

Không hỏi thăm công việc làm ăn

Má chỉ nhìn con rất lâu

Nước mắt lặng lẽ chảy

 

 

Khi con ra đi, má không đưa tiễn

Má lại ngồi bên bậu cửa nhìn theo

Nước mắt lặng lẽ chảy

 

 

Má ơi, con càng cảm thông

Bao bà mẹ như má

Vẫn ngồi bên bậu cửa

Chờ các bạn con đi mãi không về…

 

T.Q