Vòng xoang đêm Xuân - Thơ Bùi Công Minh

21.02.2017

Dòng người nối nhau
Thành vòng tròn không dứt
Mặt trống tròn
Tiếng trống xoay tròn
Mặt chiêng tròn
Tiếng chiêng quay vòng
Chung chập chung
Chinh chập chinh

Vòng xoang đêm Xuân - Thơ Bùi Công Minh

Trống già tiếng đục

Chiêng trẻ tiếng trong

Người trẻ đi theo người già

Đến lượt người già bước theo con trẻ

Một vòng tròn không dứt

Không dứt như vòng tròn số phận

Những số phận long đong.

 

Những bàn chân xoãi ngón sần chai

Đi hết vòng xoang như đi hết cuộc đời

Bước chân người già dầu dãi

Một bước đi, một nhìn ngoảnh lại

Bước chân em gái ướm lên bùn non

E ấp như ngày về nhà chồng

Chinh chập chinh

Chung chập chung

 

Người khiêng trống như khiêng những âm thanh cuộc đời

Những âm thanh đục trầm

Người đánh chiêng, tiếng chuông nỉ non

Như lời kể số phận

Tiếng chiêng ở đâu cũng ngân dài

Tiếng trống ở đâu cũng vang xa

Vang vào vách núi

Vòng tròn âm thanh về lại buôn làng

 

Đêm nay người thức cùng tiếng trống tiếng chiêng

Chiêng trống cũng thức theo bước chân người bồi hồi rộn rã

Câu hát thức cùng bập bùng ngọn lửa

Nghiêng ché rượu cần soi bóng trăng

Và bóng em nghiêng ngả

Hương rượu cần đẫm sương đêm

Vòng xoang sóng sánh

Ù uê ù uê...

Ù uê ù uê...

 

Sáng mai xuân về!

 

(Xoang là hình thức múa tập thể rất phổ biến của người Ba-na Tây Nguyên, thường được tổ chức trong những dịp lễ hội)

B.C.M