Đội hình - Thơ Lê Huy Hạnh

25.07.2018

Các anh nằm giữa một trời trăng
Ngôi mộ trắng
Hòa nghìn con thuyền trắng
Không gian bao la
Không gian ồn òa sóng
Không ai lãng mạn như các anh đâu
Những nhà thơ
Liệt sĩ
Vô danh

Đội hình - Thơ Lê Huy Hạnh

Các anh nằm giữa một trời trăng

Trong câm lặng

cánh buồm

không đơn độc

Đội hình các anh

Hàng ngang

Hàng dọc

Dõi vì mắt biển

Các anh đi

 

 

Trong khổ đau

Cay đắng

Chia ly

Các anh là những câu thơ

Mẹ hằng đêm thầm đọc

Nguyên – vẹn – một – đội – hình.

 

L.H.H