Trăng qua vạt cỏ - Thơ Thanh Vân

12.12.2016

Trăng khuya vằng vặc!  
Những hạt sương li ti tìm về cội nguồn
bơi trong biển bạc
Tôi đã sống những cái chết im lìm xơ xác
trên vạt cỏ năm xưa
Em trao cho anh ước vọng dại khờ
Anh vứt mọi âu lo cho em về mộng thực  

Trăng qua vạt cỏ - Thơ Thanh Vân

Rồi một ngày anh đi tìm cây lúa

trên dòng sông đời qúa xa

không về được

trên vạt cỏ đầm đìa những giọt mưa thương

rêu mốc tháng ngày

Tôi đã chết những cái sống phút giây

Tôi lội dòng biển bạc đi tìm những bông cỏ may rụng đầy trên vạt cỏ.

 

T.V