Trở về - Thơ Bùi Công Minh

15.04.2016

Đi hết một vòng quay mệt mỏi
Ta như trở về trẻ thơ
Thèm được khóc tiếng khóc thật
Thèm được hồn nhiên nhảy nhót
Thèm được cười ngu ngơ
Thèm nói những câu ngốc nghếch
Thèm bên tai một tiếng ầu ơ…

Trở về - Thơ Bùi Công Minh

 

Bớt những lao xao

Đêm nay ta trở về nhà nghe gọi chính tên mình

Nghe tiếng của đất đai nói những lời rất thật

Sẻ một giọt rượu thấm vào môi đất

Khề khà nói chuyện cùng cõi âm

Vui vẻ như là bè bạn

 

B.C.M