Trăng sông Hàn –Thơ của Ngô Cang

03.03.2015

Cùng bạn, cùng em đêm Đà Nẵng

Trăng sông Hàn như thể ở trong mơ

Em bảo, anh là người may mắn

Mấy khi… gặp được ánh trăng thơ!...

Trăng sông Hàn –Thơ của Ngô Cang


Sông cồn lên bóng Nguyệt, đẹp bất ngờ

Sóng nước lân tinh mầu huyền ảo

Vơi, nỗi buồn cơm áo

Tạm quên đời huyên náo ở sau lưng

 

Nghe em hò điệu Quảng cứ rưng rưng

Ngọt lịm từng câu thấm vào gan ruột

Nước mắm Nam Ô ăn cùng thịt luộc

Bia Sông Hàn quyến luyến ở chân răng

 

Anh về, tới Huế…vẫn còn trăng

Tạm biệt em yêu, cùng bạn thiết

Mấy độ, sông Hàn, trăng tròn, khuyết

Mà Trăng Đà Nẵng mãi ân tình!...

 

N.C.