Trái tim tôi đặt ở Hoàng Sa, Trường Sa - Trần Thị Thắng

08.07.2014
...

Trái tim tôi đập ở Hoàng Sa

Máu vẫn chảy về Trường Sa yêu dấu

Những tên đảo Tốc Tan, Đá Lát, Thuyền Chài

Bao đồng đội chằn lưng ra giữ
..

Trái tim tôi đặt ở Hoàng Sa, Trường Sa - Trần Thị Thắng

 Kính tặng Hải quân Việt Nam

 

Trái tim tôi đặt ở Hoàng Sa

Khi phương Bắc đem quân ra chiếm

Dẫu rỉ máu trái tim vẫn đập

Hoàng Sa kia mãi mãi của Việt Nam

 

Trái tim tôi đập ở Hoàng Sa

Máu vẫn chảy về Trường Sa yêu dấu

Những tên đảo Tốc Tan, Đá Lát, Thuyền Chài

Bao đồng đội chằn lưng ra giữ

 

Tim tôi luôn đập ở Hoàng Sa

Máu chảy về Trường Sa yêu dấu

Nơi sáu tư chiến sĩ Gạc Ma anh dũng

Xin trộn chung dòng máu anh hùng

 

Dẫu có chết trái tim còn bất tử

Luôn đập cùng Hoàng Sa, Trường Sa Tổ quốc Việt Nam.

T.T.T

 

Nguồn: http://nhavantphcm.com.vn