Tìm – Thơ Nguyễn Hoàng Sa

04.04.2018

Tìm chi ?

Về lại chốn này

Chiều đổ bóng xuống hàng cây, sân trường

Bước đi nặng nợ con đường

Trường xưa ơi, mãi vấn vương một thời

Tìm – Thơ Nguyễn Hoàng Sa

Chừ về vịn nắng chiều. Rơi…

Đưa tay níu sợi mây trời. Lẻ loi!

Hình như

Trời sắp chuyển mùa

Hình như người ấy … cũng vừa qua đây

 

Hình như đất tỉnh – trời say

Giữa chiều đuổi nắng – gọi mây kín trời

Ngửa lòng hứng giọt mưa rơi

Giọt nào đầy, giọt nào vơi, giọt nào …

Mưa chi

Gõ đất cồn cào

Ướt đầm kỷ niệm, chênh chao nỗi niềm

 

Cuối chiều

Mưa lặng, gió im

Ta còn thơ thẩn mãi tìm. Tìm chi!...

 

N.H.S