Ban mai Thành Cổ - Thơ Thư Yên

20.10.2016

Ban mai này cũng như mọi ban mai

Sau cuộc chiến cỏ non xanh Thành Cổ

Dầu muộn mằn hôm nay tri ngộ

Các anh ơi linh hiển hiện về

Xin đón nhận lòng tri ơn trời bể

Của chúng em và hậu thế muôn đời!

Ban mai Thành Cổ - Thơ Thư Yên

81 ngày đêm bom, pháo tơi bời

Mỗi lá cỏ một linh hồn trú ngụ

Ngàn ngạt xanh phủ đất thiêng này

Khe khẽ gió mai, cỏ xào xạc chụm đầu

Dâng nén tâm nhang, trong lòng thổn thức

Giữa xanh này thi thể các anh đâu?

Giữa xanh này...

Em cố nén nỗi đau

Bởi Tổ quốc chính là anh đó!

Thành Cổ ban mai hữu duyên tri ngộ

Thoảng tiếng gió reo em biết các anh về.

 

T.Y