Rong ruổi – Thơ Lê Huy Hạnh

06.01.2017

Lại xin rong ruổi bạn ơi
Những tàu xe những bến đời ngổn ngang
Một dòng sông nhỏ cưu mang
Cánh cò chao nắng nét làng hoang sơ
Lại xin rượu đắng và thơ
Một con đò ngủ vật vờ chờ ai
Lại xin về với đêm dài
Làm đom đóm mắt thắp hoài ưu tư

Rong ruổi – Thơ Lê Huy Hạnh

Ngủ vùi trong mộng thật hư

Em là ảo ảnh bây chừ còn đây

Lại xin làm đám mây bay

Bàn chân trinh nữ cỏ dày lối đi

Lại xin một thoáng tình si

Mình về gục chết mình đi lấy chồng

Lại xin hát khúc tang bồng

Cho con sáo sậu sổ lồng tìm yêu

Nghe xôn xang nắng vàng xiêu

Nghe hồn vỡ giữa tường rêu mặt trời

Lại xin xa xót môi cười

Xin màu tóc bạc cho người về nhau

Một đời mẹ có vui đâu

Cho con làm nước mắt đau khóc người 


L.H.H