Phố Hội - Lê Huy Hạnh

28.10.2019

Nghe cảm giác lạ lùng

Mỗi lần ngang phố Hội

Ngỡ như ai ngóng đợi

Ngỡ như ai trông chờ

Phố Hội - Lê Huy HạnhBao giờ em về

Nghiêng

một

câu

thơ

Giữa lòng anh

Bỏ ngỏ ...

L.H.H