Kẻ tự hào - Thơ Thanh Quế

09.08.2017

Tôi rất tự hào

Mình là kể biết rất nhiều loại cây

Rành rõi về nấm rơm, nấm mối, nấm độc

Biết được sở thích các loài vật

Tôi từng chăn bò

Làm người vắt sữa dê

Quay thịt ngỗng có hạng

 Kẻ tự hào - Thơ Thanh Quế

Tôi rất tự hào

Rành về máy tính

Nói như sáo về phần mềm

Sửa thành thạo máy in

Chuyên gia về điện tâm đồ

Đọc vanh vách những loài vi khuẩn...

Nhưng có lẽ tôi sẽ vô cùng lúng túng

Khi bạn hỏi tôi: Anh biết gì về những người chung quanh?

 

T.Q