NSNA Thân Nguyên đoạt giải tại cuộc thi ảnh Quốc tế tại Sydney, Australia

10.10.2011
Cuộc thi ảnh Quốc tế tại Sydney (46th Sydney International Exhibition of Photography) do FIAP bảo trợ (số bảo trợ 045) được tổ chức từ ngày 16 đến 20 tháng 9 năm 2011. Sau một thời gian phát động, Ban Tổ chức cuộc thi ảnh Quốc tế tại Sydney đã nhận được hơn 3.600 ảnh (cho cả hai thể loại ảnh màu và ảnh đen trắng) của 470 tác giả gửi về tham dự.

NSNA Thân Nguyên đoạt giải tại cuộc thi ảnh Quốc tế tại Sydney, Australia

Hội đồng Giám khảo đã tiến hành chấm giải và Ban Tổ chức đã công bố kết quả cuộc thi và triển lãm ảnh.

Việt Nam có 8 NSNA có 28 tác phẩm được treo trong triển lãm ảnh và 03 NSNA đoạt giải

ở 2 thể loại ảnh đen trắng và ảnh màu.

NSNA Thân Nguyên, Hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đoạt huy chương Merit Sydney với tác phẩm "Old Man” (thể loại ảnh màu).

Minh Nghi