Triển khai kế hoạch đợt công tác thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới tại huyện Hòa Vang

08.08.2012
Sáng ngày 8/8/2012, Liên hiệp các hội Văn học-nghệ thuật đã họp triển khai kế hoạch đợt công tác thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới tại huyện Hòa Vang. Tham dự cuộc họp có Ban lãnh đạo Liên hiệp Hội, Chủ tịch của Hội Nhà Văn, Hội Âm nhạc, Hội Nghệ sĩ múa, Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật và Hội Mỹ thuật. Nhà thơ Bùi Công Minh, Chủ tịch Liên hiệp Hội chủ trì cuộc họp.

Triển khai kế hoạch đợt công tác thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới tại huyện Hòa Vang

Theo kế hoạch đã thống nhất với Thường trực huyện ủy Hòa Vang nhằm triển khai Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 19/3/2012, Thông báo kết luận số 99-TB/TU ngày 6/4/2012 của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng và Công văn số 387-CV/BDVTU ngày 14/5/2012 của Ban Dân vận Thành ủy về việc:”Đăng ký và ký kết giao ước giúp đỡ huyện Hòa Vang-xây dựng nông thôn mới”, Liên hiệp Hội sẽ thành lập đoàn văn nghệ sĩ thâm nhập thực tế sáng tác và tổ chức một số hoạt động văn hóa nghệ thuật tại một số xã huyện Hòa Vang từ ngày 15/8 đến 31/8/2012,

Sau khi kết thúc đợt thực tế, Liên hiệp Hội sẽ tổ chức triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật, chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt và giới thiệu tác phẩm văn học gắn với nội dung xây dựng nông thôn mới tại một số xã của Hòa Vang. Đây là hoạt động thể hiện trách nhiệm của văn nghệ sĩ hưởng ứng chủ trương của Trung Ương và của Thành phố trong việc góp phần xây dựng nông thôn mới thông qua đặc thù hoạt động của văn học nghệ thuật.

Hoài An